Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Испитивање електричних машина
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације пон: 12:30-14:30
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-737, консултације сре: 12:00-15:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 6:

Механичка карактеристика асинхроног мотора


Садржај:

Снимање механичке карактеристике мотора применом мерача момента при:

- Промени напона

- Промена напона и фреквенција (U/f=const)

- Праћење степена искоришћења

Материјал за вежбу: