Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.
Назив предмета: Испитивање електричних машина
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Мирослав Бјекић, кабинет : 231 , тел: 032/302-713, консултације пон: 12:30-14:30
Сарадник: Милош Божић, кабинет : 124 , тел: 032/302-737, консултације сре: 12:00-15:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 1:

Мерење електричних величина


Садржај:

Лабораторијска вежба приказује употребу класичних мерних инструмената и мерно аквизиционих система при мерењу електричних величина. Мерење наизменичног напона, струје и снаге код једнофазних и трофазних потрошача. Мерно аквизициона опрема. Прилагођавање мерних сигнала. Мерење снаге потрошача једносмерне и наизменичне струје употребом софтверског пакета LabVIEW.

Материјал за вежбу: