Лабораторија за Електричне машине,
Електромоторне погоне и Аутоматику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта ИееДигКомпИ4.0.

Актуелности


eplan11.jpg

На Факултету техничких наука, у среду 12. децембра 2018. године одржано је предавање на тему: „Пројектовање помоћу рачунара у енергетици- савремени трендови и правци пројектовања са посебним освртом на EPLAN“.


На Факултету техничких наука, у среду 12. децембра 2018. године одржано је предавање на тему: „Пројектовање помоћу рачунара у енергетици- савремени трендови и правци пројектовања са посебним освртом на EPLAN“.

Предавач Невен Катанић, представник Компаније ЕXОР ЕТИ д.о.о. - овлашћеног заступника EPLAN- а за Србију, презентовао је студентима ФТН могућности EPLAN фамилије производа при пројектовању електро инсталација кроз Data Portal, Pro Panel, Smart Wiring, Perforex и друге могућности.